Allt inom grävning och schaktning

Kinna Gräv AB – För små och stora arbeten!

Vi utför det mesta inom grävning, schaktning och transport. Vi utför stora och små arbeten med kvalitet och engagemang, åt såväl privatpersoner som företag.

Vi är specialister på avloppsanläggningar.

I företaget finns lång erfarenhet och i år firar Kinna Gräv 45 år.

Aktuellt

Vi ombesörjer projektering och ansökan för enskilda avloppsanläggningar.
Vi har nära kontakt med de flesta kommunerna vårt närområde.
Vi har över 45 års erfarenhet och ca 700 anlagda avlopp.