Grävföretag inom mark & anläggning

Kinna Gräv AB är ett grävföretag med lång branscherfarenhet!

Företaget

Vi är medlem i Maskinentreprenörerna.

Kinna Gräv AB har anpassat maskin-innehavet för huvudinriktning enskilda avlopp och mindre arbeten. När det gäller större arbeten så samarbetar vi med Schakt & Transport i Borås AB, som vi även är delägare av.

Vi har eget lager med allt som krävs för vår verksamhet samt nära samarbete med VA-grossist med leverans inom 24 timmar.

Historik

1973
Kinna Gräv grundas av Mats Svensson.

1984
Företaget ombildas till handelsbolag och Hans Svensson blir delägare.

1990
Bildas Kinna Gräv Aktiebolag som drivs av Mats och Hans.

2001
Kinna Gräv AB medlem i Schakt & Transport i Borås Entreprenad.

2011
Ny Lastbil Scania R560 Tridem med lastväxlare.

2013
Ny Lastbil Scania R440 Boogie med lastväxlare och kran.

2018
Företaget anpassar maskinparken för enskilda avlopp samt markarbeten för byggnation och enskilda vägar.